Gizlilik Bildirimi

Sitemiz, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Sitemiz üzerindeki çeşitli form veya anketlerin doldurulması suretiyle kullanıcılarımızın kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, e-posta adresi, telefon gibi) sitemiz tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

Sitemiz bazı dönemlerde kullanıcılarına yeni yazılar hakkında bilgiler veya promosyon teklifleri gönderebilir. Kullanıcılarımız bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi yapabilir, sonrasında bu seçimi değiştirilebilir.

Sitemiz kişisel bilgileri, gerektiğinde ilgili kullanıcıyla iletişime geçmek için kullanabilir.

Sitemiz, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Sitemiz, yazı içeriğinde başka sitelere link verebilir. Sitemiz, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece sitemizin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz. 

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde sitemiz, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1- Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2- Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği “Üyelik Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3- Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4- Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. 

Sitemizin Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir durumla ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, kişisel bilgilerinizi (kredi kartı numarası vb.) yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Sitemiz e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için iletisim@rengahenk.net adresine email gönderebilirsiniz.